Windykacja, nałeżność oraz postępowanie egzekucyjne /komornicze/

Windykacja należności

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy związane z wyegzekwowaniem należności od dłużników. Na zlecenie klienta wysyła do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności. W przypadku, że wezwanie nie poskutkuje, a należność nie zostanie przez dłużnika uregulowana we wskazanym terminie, kancelaria składa pozew w sądzie o wydanie nakazu zapłaty. Po otrzymaniu nakazu zapłaty na podstawie zlecenia klienta, kancelaria kieruje natychmiast sprawę do komornika, reprezentując również klienta w postępowaniu egzekucyjnym. W sprawach windykacyjnych, jak i w postępowaniach egzekucyjnych kancelaria na stałe współpracuje z doświadczonymi komarnikami.

Postępowanie egzekucyjne /komornicze/

Kancelaria adwokacka reprezentuje Klienta we wszystkich etapach postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Kancelaria w sprawach związanych z postępowaniami egzekucyjnymi na bieżąco współpracuje z doświadczonymi komornikami.