Oferta cenowa za usługi prawne

Wynagrodzenie za usługę prawną ustalane jest z Klientem zawsze indywidualnie, a cena i sposób jej naliczania jest ustalona z góry przed rozpoczęciem świadczenia. Kancelaria stosuje następujący system rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe, gdzie wysokość rozliczeń jest uzależniona od liczby przepracowanych godzin,
  • wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie wynagodzenie jest stałe i określone stawką miesięczną,
  • wynagrodzenie za poszczególne usługi prawne, gdzie wysokość rozliczeń za konkretną usługę jest stałe i rozliczne z góry.

Cena za poszczególne usługi jest uzależniona m.in od rodzaju zlecenia, wartości przedmiotu sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

Kancelaria bezpłatnie przygotuje ofertę cenową.

Poniżej do pobrania tekst rozporządzenia regulującego wysokość opłat sądowych w Czeskiej Republice oraz rozporządzenie regulujące opłaty sądowe w Czeskiej Republice.