Obsługa przedsiębiorców i firm

Kancelaria adwokacka świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno w formie indywidualnych zleceń, jak i w ramach stałej obsługi prawnej.

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych - spółek cywilnych i spółek prawa handlowego oraz innych form działalności prawem przewidzianych, zapewniając wysoki stopień poufności i zaangażowania, a także profesjonalizm i działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Obsługa prawna począwszy od etapu tworzenia oraz zarejestrowania spółki, poprzez poszczególne przejawy jej funkcjonowania, aż do zakończenia działalności. Reprezentowanie w sporach przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości.

Kancelaria adwokacka w Czechach prowadzi bieżącą obsługę spółek handlowych, doradztwo w zakresie kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym również dotyczących złożonych rodzajów transakcji i działalności gospodarczej. W szczególności Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

  • zakładanie i pełna rejestracja spółek handlowych,
  • obsługa zgromadzeń udziałowców/akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych,
  • opracowanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych,
  • zakładanie oddziałów firm zagranicznych,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym,
  • likwidacja spółek,
  • umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • prowadzenie spraw przed sądem

Księgowość w Czechach i siedziby spółek

Kancelaria współpracuje z firmami księgowymi, które świadczą swoje usługi również w języku polskim.

Kancelaria adwokacka współpracuje z firmami świadczącymi usługi biur wirtualnych, w których możliwe jest umieszczenie siedziby spółki razem z obsługą poczty czy też innymi usługami dodatkowymi.