Obsługa klientów indywidualnych

Klientom indywidualnym Kancelaria zapewnia szeroki zakres usług prawnych. Obejmują one porady prawne w formie konsultacji osobistych, sporządzanie pisemnych opinii oraz analiz prawnych, uczestnictwo w negocjacjach oraz reprezentację przed sądami, urzędami i instytucjami w sprawach z zakresu:

Prawo cywilne:

 1. Prawo rzeczowe (prawo własności, prawo majątkowe małżonków, prawo ograniczające prawo własności.
 2. Odszkodowania (prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych).
 3. Prowadzenie usług w zakresie prawa zobowiązań (przygotowanie umów darowizny, sprzedaży itp., ocena prawna poszczególnych umów, prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów prawnych, windykacja, wierzytelności).

Prawo pracy:

 1. Przygotowanie dokumentów do zawarcia stosunku pracy, jego zmian oraz rozwiązania.
 2. Odszkodowania.

Prawo karne:

 1. Doradztwo prawne w sprawach karnych oraz obrona oskarżonego przed sądami karnymi, w szczególności z zakresu prawa ruchu drogowego.
 2. Reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniu karnym, w szczególności z zakresu prawa ruchu drogowego.

Prawo rodzinne:

 1. Stosunki prawne pomiędzy małżonkami (prawa alimentacyjne, rozwód).
 2. Stosunki prawne pomiędzy rodzicami i dziećmi (prawa rodzicielskie i alimentacyjne).

Prawo administracyjne:

 1. Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym.
 2. Reprezentowanie przed urzędami katastralnymi.

Prawo dotyczące medycyny:

 1. Reprezentacja oskarżonego w postępowaniu karnym.
 2. Reprezentacja poszkodowanego w postępowaniu odszkodowawczym oraz w postępowaniu dotyczącym dóbr osobistych.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących odszkodowania oraz ochrony dóbr osobistych.
 4. Reprezentacja instytucji opieki zdrowotnej i ośrodków zdrowia.

Odszkodowania:

 1. Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie reprezentacji Klientów przed ubezpieczycielami w postępowaniach sądowych, obsługi prawnej procesów odszkodowawczych oraz dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli przede wszystkim wynikających z wypadków komunikacyjnych.

Klienci indywidualni mają możliwość zwrócić się do kancelarii z prośbą o przesłanie bezpłatnych informacji w zakresie pożądanej pomocy prawnej, jak i informacji o kosztach prowadzenia sprawy.