Adwokat świadczący usługi prawne w Czechach

Kancelaria adwokacka mgr Tomasza Ondrucha założona w 2007r. oferuje szeroki zakres usług prawnych zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym w języku czeskim, polskim oraz angielskim. Swoją działalnością obejmuje cały teren Czeskiej Republiki, współpracuje także z kancelariami adwokackimi w Polsce oraz na Słowacji.

Kancelaria zapewnia profesjonalne i terminowe wykonywanie powierzonych zleceń w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego i karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw windykacyjnych i postępowania egzekucyjnego. Usługi prawne świadczone są na najwyższym poziomie, przy czym ceny usług dostosowane są do możliwości finansowych Klientów.

Podstawową zasadą, na której pracownicy kancelarii opierają swoją działalność jest przede wszystkim dobro Klientów, którym zapewniają profesjonalną obsługę, poufność i dyskrecję z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej oraz kompleksową pomoc we wszystkich podejmowanych działaniach.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz udziela zastępstwa procesowego stronom we wszystkich rodzajach postępowań sądowych: cywilnych, rodzinnych, spadkowych, administracyjnych i karnych aż do prawomocnego zakończenia sprawy, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym oraz reprezentację przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Kancelaria adwokacka udziela także pisemnych i ustnych porad prawnych, zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów z zakresu wszystkich dziedzin prawa, opracowywaniem wszelkich pism procesowych i innych dokumentów prawnych. Prowadzi także w imieniu Klienta korespondencję z innymi osobami prywatnymi, instytucjami państwowymi oraz przedsiębiorstwami. W ramach świadczenia usług prawnych adwokaci na stałe współpracują z biegłymi, firmami windykacyjnymi oraz firmami finansowymi (księgowymi), aby zapewenić jaknajszerszą pomoc prawną.

Ze szczegółową ofertą Kancelarii można zapoznać się w dziale obsługa klientów indywidualnych oraz obsługa przedsiębiorców i firm.